Logo
คอมเปิดไม่ติดเช็คได้ง่ายๆ

Articles / Computer

คอมเปิดไม่ติดเช็คได้ง่ายๆ

คอมเปิดไม่ติดเช็คได้ง่ายๆ

Published on August 12, 2023

1. ความสะอาดของคอมพิวเตอร์

ให้ลองถามตัวเองว่าทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ หลังได้คำตอบแล้วก็รีบหาอุปกรณ์มาปัดฝุ่นและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เพราะฝุ่นถือเป็นตัวการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อาจทำให้อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์บางตัวไม่สามารถทำงานได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำด้วยทองแดง

2. ลองตรวจสอบสายไฟ

เนื่องจากบางครั้งคอมพิวเตอร์อาจไม่เปิดติดเนื่องจากการลืมเสียบปลั๊กหรือปลั๊กไฟชำรุด หากได้ทำการเสียบแล้วแต่คอมพิวเตอร์ไม่เปิด ลองตรวจสอบข้อต่อสายไฟทุกส่วนว่ามีการหลุดหรือชำรุดหรือไม่ หากทำการตรวจแล้วยังไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ อาจเกิดจากสายไฟภายในที่ขาดไป ควรลองเปลี่ยนสายไฟใหม่แล้วทำการเสียบดู หากคอมพิวเตอร์เปิดติดก็ควรหาสายไฟใหม่มาใช้งาน

3. การติด Virus

บางครั้งอาจเกิดการเข้าข่าวของไวรัสที่ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติได้ ลองเข้าโหมด Safe Mode แล้วทำการลบไวรัสออกไป ดังนี้คอมพิวเตอร์จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2024 DriteStudio All Rights Reserved.

😾 😃 💍
Chat with us.