Logo
แก้ Error SSL_PROTOCOL_ERROR เมื่อใช้ Nginx กับ Cloudflare ยังไง

Articles / Website

แก้ Error SSL_PROTOCOL_ERROR เมื่อใช้ Nginx กับ Cloudflare ยังไง

การกำหนดค่า SSL Protocols ใน Nginx เมื่อใช้งานร่วมกับ Cloudflare

Published on August 12, 2023

การกำหนดค่า SSL Protocols ใน Nginx พร้อม Cloudflare

SSL Protocol เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ โดยเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีกำหนดค่า SSL Protocols ในไฟล์ nginx.conf เมื่อใช้งานร่วมกับ Cloudflare.

1. เข้าใจเกี่ยวกับ SSL Protocols

SSL Protocols กำหนดวิธีการเริ่มการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างไคลเอนต์ (เบราว์เซอร์) และเซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอลต่าง ๆ เช่น SSLv3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 และ TLS 1.3 มีระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ในตัวอย่างนี้เราจะสนใจการกำหนดค่า SSL Protocols เพิ่มเติมในไฟล์ nginx.conf โดยเพิ่ม SSLv3 เข้าไปในรายการของ protocols ถึงแม้ว่าการเปิดใช้งาน SSLv3 จะไม่แนะนำเนื่องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

2. การกำหนดค่า SSLv3 ใน Nginx

สำหรับการกำหนดค่า SSLv3 ใน Nginx เมื่อใช้งาน Cloudflare ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. สำรองข้อมูลการกำหนดค่า: ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องสำรองข้อมูลการกำหนดค่าไฟล์ nginx.conf เป็นของเวอร์ชันเก่าเสมอ กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่น ๆ

 2. แก้ไขไฟล์ nginx.conf: เปิดไฟล์ nginx.conf ด้วยเครื่องมือสำหรับแก้ไขข้อความตามที่คุณใช้งาน ไฟล์นี้มักอยู่ในไดเร็กทอรี /etc/nginx/

 3. หาบล็อกการกำหนดค่า SSL: ค้นหาบล็อกที่คุณได้กำหนดค่า SSL ไว้ ส่วนนี้มักจะรวมถึงคำสั่ง ssl_certificate, ssl_certificate_key, และ ssl_protocols

 4. แก้ไขคำสั่ง ssl_protocols: ในคำสั่ง ssl_protocols เพิ่ม SSLv3 เข้าไปในรายการของ protocols โดยควรพิจารณาให้ระมัดระวังเนื่องจากการเปิดใช้งาน SSLv3 อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งานมีความเสี่ยงต่อช่องโหว่ทางความปลอดภัย ดังนั้นควรพิจารณาจริงในเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดใช้งาน SSLv3

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง: หลังจากแก้ไขคำสั่ง ssl_protocols ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในไฟล์

 6. รีสตาร์ท Nginx: รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ Nginx เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล ใช้คำสั่ง sudo systemctl restart nginx (หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของคุณ)

การตรวจสอบการกำหนดค่า SSL

หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น ควรตรวจสอบว่าการกำหนดค่า SSL ได้ถูกต้องและปลอดภัย ใช้เครื่องมือทดสอบ SSL ออนไลน์หรือเครื่องมือนักพัฒนาเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบโปรโตคอล SSL ที่เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ของคุณกำหนดใช้

ตัวอย่างการกำหนดค่า Nginx สำหรับ SSL Protocols และ Cloudflare

server {
  listen 443 ssl;
  server_name yourdomain.com;

  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/yourdomain.com.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/yourdomain.com.key;

  # เพิ่ม SSLv3 เข้าไปในรายการของ protocols
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 SSLv3;

  # การกำหนดค่า SSL อื่นๆ (ciphers, เป็นต้น) สามารถเพิ่มที่นี่ได้

  location / {
    # การกำหนดค่า proxy_pass หรือการตั้งค่า location อื่นๆ
  }
}

สรุป

การกำหนดค่า SSL Protocols ใน Nginx เมื่อใช้งานร่วมกับ Cloudflare เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการสื่อสารระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเปิดใช้งานโปรโตคอลเก่า ๆ เช่น SSLv3 ควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างละเอียด คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและเข้าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Best Practice ของ SSL เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีระดับความปลอดภัยสูงที่สุด คำแนะนำคือให้ใส่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบและปรับแต่งการกำหนดค่า SSL อย่างเสมอ.

Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2024 DriteStudio All Rights Reserved.

😾 😃 💍
Chat with us.