Logo
Microsoft ยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP

Articles / Windows

Microsoft ยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP

ยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP

Published on January 11, 2024

Microsoft ยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา Microsoft ได้ประกาศยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP บน Exchange Online โดยระบบดังกล่าวจะถูกปิดถาวรในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP

 • เป็นระบบที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้เมื่อเข้าใช้งานอีเมลผ่านโปรโตคอล IMAP และ POP
 • ระบบนี้จะส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไปให้ Exchange Online โดยตรง
 • ทำให้ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกแฮกได้ง่าย

การยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP

 • เป็นการปรับปรุงความปลอดภัยของ Exchange Online เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยมากขึ้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 • ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ Modern Authentication แทน
 • แอปพลิเคชันอีเมลบางตัวที่รองรับเฉพาะระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP จะไม่สามารถใช้งานได้

วิธีเปลี่ยนมาใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ Modern Authentication

 1. เข้าสู่ระบบ Office 365
 2. คลิกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์
 3. คลิกที่ "การตั้งค่า"
 4. คลิกที่ "ความปลอดภัย"
 5. คลิกที่ "การลงชื่อเข้าใช้"
 6. เลือก "Modern Authentication"
 7. คลิกที่ "บันทึก"

ข้อแนะนำสำหรับแอปพลิเคชันอีเมล

 • ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอีเมลควรอัปเดตแอปพลิเคชันของตนให้รองรับระบบยืนยันตัวตนแบบ Modern Authentication เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

สรุป

การยกเลิกระบบยืนยันตัวตนแบบ Basic IMAP และ POP ของ Microsoft นั้น เป็นการปรับปรุงความปลอดภัยของ Exchange Online เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ใช้งาน Exchange Online ควรเปลี่ยนมาใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ Modern Authentication เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

Logo

100/280 Soi 17, Delight Village, Bang Khun Thian - Chaitalay, Phanthai Norasing, Samut Sakhon 74000


Copyright © 2024 DriteStudio All Rights Reserved.

🤒 😌 😘
Chat with us.